Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řezbářská škola v  Kunovicích- Kunovské léto

video na YouTube

 

Text pževzatý z www.rezbarstvo.sk

Od pondelka 16. do 20. júna prebiehal ôsmy ročník rezbárskeho sympózia v Kunoviciach, ako súčasť XV. MDFF  „Kunovské léto“. Diela vytvoril Ivan Patúc, Miroslav Mládenek, Ľuba Kainová a Oskar Podávka. Po štvrtý raz bola súčasťou akcie aj „Rezbářská škola“, kde mali možnosť záujemci o remeslo vkĺznuť do tajov rezbárstva.

Obrazek

Osobnosti výtvarného sveta boli vybrané s cieľom zvýšiť kvalitatívnu úroveň podujatia, ale s ohľadom na minulé ročníky kde prevažovala tvorba amatérskych výtvarníkov. Zámerom bolo prepojenie amatérskej, absolventskej a profesionálnej úrovne. Tento zámer bol obohatený o „ženský aspekt“ študentkou štvrtého rošníka VŠUV v Bratislave Ľubou Kainovou z Lábu (SK). Výtvarníčka bola už v minulosti účastníčkou zmienenej akcie, avšak ešte ako začínajúci nadšenec. Je vidieť, že zaujatie nepohaslo. Od prvopočiatkov tvorby však autorku výraznejšie zaujalo ako východzí materiál práve drevo. Napriek zvládnutiu mohutného nástroja akým je motorová píla a ktorú k tvorbe používa, tvorbe nechýba ani povestná ženská rafinovanosť. Témou sú prevažne zmotnené poetické sny.
Dielo: „Vždy som chcela mať kučeravé blond vlasy“Obrazek
 
Mgr.art.
 Ivan Patúc (SK) je autorsky vyzretou osobnosťou. Jeho tvorivé zaujatie figúrou  má možno na svedomí štúdium v odbore sochárstvo u profesora Jozefa Jankoviča na VŠVU v Bratislave. Terajší prejav je však celkom svojský. Charakteristická kombinácia „kovových obväzov“ v ktorých sú ukryté postavy v statických aj dynamických pózach sú už známe na celom svete. Autor je veľmi žiadanou osobnosťou tvorivej scény a zbiera zaslúžene ocenenia za precízne spracovanie materiálu aj myšlienky. Pravidelne sa súčastňuje prestížnej medzinárodnej súťaže „Šport a olympionizmus“, kde získal tretie, druhé a najnovšie prvé miesto (rok 2008).
Obrazek 
Mgr.art. Miroslav Mládenek (SK) má remeselné aj umelecké spracovanie dreva  takzvane v „malíčku“. Prvotné odborné vzdelanie získal v Rajci nad Račiankou v odbore umelecký rezbár, potom nasledovala SUŠ v odbore tvarovania dreva a rezbárstva a nakoniec VŠVU v Bratislave v obore priemyselný design u docenta Ferdinanda Chrenka. Pri monumentálnej tvorbe v dreve využíva k vymedzeniu tvaru jednoznačných línií  rezov motorovou pílou. Drevo je odľahčené vertikálne vedenými zárezmi  ktoré objekt presvetlujú, prípadne delia.
Dielo: "Zvonička"

Oskar Podávka (CZ) je autodidaktom. Ako predavač Obrazekv železiarstve je v kontakte s nástrojmi, v čom tkvie aj jeho mimoriadne zaujatie materiálom a technológiami. V tvorbe sú mu blízke rozprávkové témy, často bábky vrátane náročného viazania. Emotívne stvárnenie výrazov je výzvou, ktorej nedokáže odolať. Dokáže si však hravo poradiť s inými (vážnejšími)  témami.
Dielo: "Dívka s Růží"

Súčasťou „Kunovského léta“ je tradične „Rezbářská škola“ (18.-20. 2008). Toto podujatie je doplnkom sympózia už po štvrtý raz. Poslaním „školy“ je úzky kontakt začínajúcich rezbárov so skúsenými autormi, ktorí pracujú v blízkosti žiakov na sympoziálnych prácach. Pod dohľadom skúseného rezbára pracujú na zadanej téme, ktorou bola v tomto roku busta. Konštrukčné riešenie tváre, technika, rezu, brúsenie dlát a iné potrebné vedomosti boli doplnené možnosťou kúpy profesionálneho náradia značky M-stein, ktoré prišiel predávať až z ďalekých Košíc ich výrobca Peter Mészáros. Účastníci školy navštívili taktiež strážnického rezbára Františka Gajdu, čo bolo v podstate prekvapením. Zhotovené práce si žiaci mohli ponechať a tým oživovať okúsené postupy. Je potešiteľné, že viac ako polovica poslucháčov, je aj členmi fóra na portáli Rezbárstvo.sk.

Obrazek

 
 Terajšieho ročníka sa ako žiaci „Rezbářské školy“ pod vedením Andreja Iršu zúčastnili:
Dáša  Malůšová, Čestmír Slíva, Dušan Formánek, Martin Kalman, Miroslav Břečka,
Tomáš Brejša , Ivo Jurčík, Jaroslav Vondráček, Róbert Cyprich.     

Obrazek